กติกาการแข่งขัน

เลื่อนดูรางวัล

รางวัลใหญ่

iPhone 12 Pro Max

จำนวน 10 รางวัล

ผู้ชนะอันดับ 1-10

บัตรเติมน้ำมัน PTT 1,000 บาท

ผู้ชนะอันดับ 11-20

บัตรเติมน้ำมัน PTT 500 บาท

ผู้ชนะอันดับ 21-100

ขับชนะ

Challenge

By DriveDee

การแข่งขันนี้ เป็นการแข่งขัน

การขับรถดี

เริ่มการแข่งขัน

1 - 21 March 2021